مقدمه

با توجه به رشد روزافزون ارتباطات اینترنتی در بین آحاد جامعه، اینترنت، ابزاری لاینفک در فعالیت های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، صنعتی محسوب می گردد که کارکنان و پژوهشگران مراکز مختلف در راستای انجام اقدامات خود در دو حوزه کاری و شخصی از آن بهره می برند.

با این وجود معایبی برای استفاده از اینترنت در این مراکز وجود دارد که می توان به جاسوسی هدفمند و غیرهدفمند، افشای هویت شغلی، افشای مراکز حساس، از بین بردن حریم های شخصی، سرقت اینترنتی، افشای اسرار و اطلاعات، و... اشاره نمود.

در این وبلاگ تلاش می شود ضمن بررسی و شناسایی آسیب ها و تهدیدات استفاده از اینترنت، راهکارهای مقابله ای با آسیب ها و تهدیدات مذکور ارائه گردد.